DESPRE NOI

Societatea de Microfinanțare AURORA I.F.N. S.A. a fost constituită în anul 2005 ca o societate pe acțiuni ai cărei principali acționari sunt Case de ajutor reciproc ale salariaților din județul Hunedoara. Capitalul social la înființarea societății a fost de 875.000 lei, iar prin majorări succesive anuale acesta a ajuns astăzi la peste 12.090.000 lei. În structura acționariatului societății, preponderente sunt casele de ajutor reciproc ale salariatilor din judetul Hunedoara, dar există și participații ale unor persoane fizice, ale Sindicatului Salariaților și ale Federației Sindicatelor din Institutiile Financiare Nebancare.

S.M. AURORA I.F.N. S.A. s-a remarcat în piața creditului din zonă prin serviciile financiare accesibile și profesionalism de înaltă calitate.

Misiunea pe care societatea și-a asumat-o este aceea de a participa la revigorarea creditului românesc și creșterea încrederii în capitalul autohton. În acțiunile întreprinse a pus accent pe includerea în programe de creditare a unor întreprinderi mici și mijlocii care nu au o poziție definită în piață și care nu acces la produsele de creditare bancare. Ca finanțator, societatea este preocupată de creditarea agenților economici nou-înființați, care nu au acces la produsele financiare, urmărind și pregătirea lor pentru a putea accede la finanțarea bancară.

Viziunea se bazează pe încrederea în hărnicie și voința de a realiza obiectivele prin forțe proprii, crezând în responsabilitate și devotamentul față de clienți. Seriozitatea și aprecierea clientului ca ,,prima prioritate'' reprezintă esența viziunii S.M. AURORA IFN S.A. despre dezvoltarea creditului românesc.

Obiectivul esențial al S.M. AURORA IFN S.A. acela de a susține eforturile comunităților în economia zonală. Segmentul de piață căruia i de adresează S.M. AURORA IFN S.A. îl constituie entitățile cu sau fără personalitate juridică, în mod special cele nou-înființate sau cele aflate în dificultate, dar și persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor familiale și individuale, micilor fermieri și producători agricoli.