MICROCREDITE

MICROCREDITE PENTRU PERSOANE JURIDICE SAU ENTITĂŢI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:

1. Microcredit pentru capital de lucru

- destinat finantarii cheltuielilor curente aferente activitatii firmei: plăţi furnizori, plata taxelor şi impozitelor, plata salariilor şi a altor operaţiuni curente, costuri de desfacere, productie, orice alte tipuri de cheltuieli, precum şi refinanţarea unor credite pentru activitate curentă.

2. Microcredite pentru investiţii

– destinat achiziţionării, modernizării sau extinderii sediilor şi spaţiilor de producţie, procurării de mijloace de transport de orice fel sau utilaje complexe, utilizate în activitatea de exploatare, achiziţiei de echipamente de lucru, de unelte şi utilaje agricole pentru gospodăria proprie, achiziţiei de animale în scopul creşterii/reproducerii/vânzării. La acordarea microcreditelor pentru investiţii, creditele se vor acorda, de regulă, pentru cel mult 85 % din valoarea totală a proiectului, iar diferenţa de minim 15 % o va reprezenta aportul solicitantului.

3. Microcreditul rural (pentru investiţii în agricultură, industrie alimentară, zootehnie şi alte activităţi în mediul rural).

MICROCREDITE PENTRU PERSOANE FIZICE

1. Microcredite pentru nevoi personale nenominalizate

- suma maxima 45.000 lei

- perioada creditare 5 ani

- garantii personale sau imobiliare

2. Microcredit pentru investitii

- perioada creditare 8 ani

- garantie asupra imobilelor - de regulă bunuri personale

3. Microcreditul „AVANS PENTRU CASA MEA” destinat exclusiv acoperirii avansului necesar accesării creditelor imobiliare.

Condiţii de eligibilitate

- domiciliul și reședința stabilite în România

- cu vârsta cuprinsă între 20 de ani si 70 de ani

- venituri de natură salarială

- venituri de natura pensiilor pentru limită de vârstă

- venit din activități independente (profesii liberale) dovedite cu actele furnizate de solicitant.